Vi?c ho?n Euro 2020 ?? th?c hi?n ??y ?? l?ch c?a c??c cu?c thi c?a f ú tbol l?? m?t ? o.M?c d?? v?y, l?ch tr??nh v?? tr? s? c?a Eurocopa 2020!Tham kh?o y ki?n ??ngay bay gi? Tr??i phi?u c?a c??c t?ng ?? B?t c? ai th?ng tin bao g?m r?t nhi?u v? giai ?o?n c?a c??c nh??m k? t? giai ?o?n cu?i v?? c??c tr?? ch?i ?? ?i?u ki?n c?a Eurocopa de f n??y l?? l?a ch?n c??c l?a ch?n.

EurocopaApustas EurocopaGia ???nh Eurocopa
Ki?m tra th?ng tin v? l?ch tr??nh v?? tr? s? c?a 2020 Eurocup

SYO

Nh? h? mu?n, gi? c?a c??c tr?? ch?i c?a Eurocopa b? b?t gi? ??n n?m 2021, v?? nh?ng ng??i n?m trong s? b?n c?? m?t ch??t kh?? hi?u? CU ?? ky v?? D?nde Juega TU ch?n l?.? g?t ??u t?i, ??? l?? nh?ng g?? ch??ng ta s? ??n ng??y h?m nay! Do ???, m?t vista theo l?ch m?? b?n chu?n b? kh?ng m?t m?t tr?? ch?i c?a giai ?o?n cu?i c?a c??c nh??m ho?c giai ?o?n cu?i c??ng.

Giai ?o?n b??c s? | L?ch c?a ng??y

Giai ?o?n c?a c??c nh??m Eurocopa s? ???c ch?i b??n c?nh ng??y 12 th??ng 6 n?m 2021, v?i tr?n ??u khai m?c ? Olomples Rome Rome Roma Roma gi?a Totuqu v?? Y, v?? v??o th??ng 6 theo t? l? tr?? ch?i. R?t nhi?u LOS Hai ??u ti??n c?a m?i nh??m trong s? 4 ph?n ba t?t nh?t h? ???c phan lo?i? Cho giai ?o?n sau c?a gi?i ??u.

 • NG??Y | | c?a 12 ??n 15 th??ng 6 ~
 • Ng??y th? 2 | | c?a 16 ??n 19 th??ng 6 ~
 • Ng??y 3 | | T? 20 ??n 23 th??ng 6 ~

L?ch v?? Horarios | T?p ?o??n

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 11 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>?] Triqu 0 __Trong?3 Y ~San v?n ??ng MPOIC (Roma)
Ng??y 12 th??ng 6 n?m 2021, 15: 0 _day?/td>???? ?? ?? ???? ?i}} 11 __Trong?11 Th?y S? SexaSan v?n ??ng MPoic OL (BAK Facebook)
Ng??y 16 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>?] Triqu 11 __Trong?2 Gales ?? ??? ?t?t egivingSan v?n ??ng MPoic OL (BAK Facebook)
Ng??y 16 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>Y Y 3 __Trong?0 Th?y S? SexaSan v?n ??ng MPOIC (Roma)
Ng??y 20 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>?s 3 __Trong?11 Turqu Turby ?? ????San v?n ??ng MPoic OL (BAK Facebook)
Ng??y 20 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>Y Y 11 __Trong?0 Gales ?? ??? ?t?t egivingSan v?n ??ng MPOIC (Roma)

T?i kh?ng c?? m?i th? ?? tr? n??n th??ch th?? trong cu?c s?ng. ?s ?? ???c ch?ng th?c trong n??c Ch??nh tr? t?ng ???

L?ch v?? Horarios | Nh??m b

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 12 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>?? t khu v?c 0 __Trong?11 Ph?n Lan ?? veSan v?n ??ng Parchen (Copen Was)
Ng??y 12 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>SYO 3 __Trong?0 Nga _YouSan v?n ??ng Krestovski (San Petersburg)
Ng??y 16 th??ng 6 n?m 2021, 15: 0 _day?/td>Ph?n Lan 0 __Trong?11 Nga _YouSan v?n ??ng Krestovski (San Petersburg)
Ng??y 17 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>?? t khu v?c 11 __Trong?2 Bitadigica ????San v?n ??ng Parchen (Copen Was)
Ng??y 21 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>_Thi?u ni??n 11 __Trong?4 Denamark ? ?? veSan v?n ??ng Parchen (Copen Was)
Ng??y 21 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>Ph?n Lan 0 __Trong?2 Bitadigica ????San v?n ??ng Krestovski (San Petersburg)

L?ch v?? Horarios | Nh??m l??n

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 13 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>? ??o 3 __Trong?11 Macedonia c?a mi?n B?c ?D?? teArena Naredoonal? (Bucarest)
Ng??y 13 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>SYO 3 __Trong?2 Ukraine ? ?? ?? ?? ??Johan Cruyff Arena (Assteredam)
Ng??y 17 th??ng 6 n?m 2021, 15: 0 _day?/td>? tect 2 __Trong?11 Macedonia c?a mi?n B?c ?D?? teArena Naredoonal? (Bucarest)
Ng??y 17 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>SYO 2 __Trong?0 ??oJohan Cruyff Arena (Assteredam)
Ng??y 21 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>Tration 0 __Trong?3 ?au ??n lojos jojos ?? t.Johan Cruyff Arena (Assteredam)
Ng??y 21 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>? tect 0 __Trong?11 ??oArena Naredoonal? (Bucarest)

L?ch v?? Horarios | Nh??m d.

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 13 th??ng 6 n?m 2021, 15: 0 _day?/td>???? ?? ?? ??}} 11 __Trong?0 Croatia SyokeepySan v?n ??ng Wembley (Lords)
Ng??y 14 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>???? ?? ?? ?? ?l ?l ?l ?????? 0 __Trong?2 REPING B?I CHECA S?ca ?? kyT??nh tr?ng Hampden (Glasgow)
Ng??y 18 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>Croatia 11 __Trong?11 REPING B?I CHECA S?ca ?? kyT??nh tr?ng Hampden (Glasgow)
Ng??y 18 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>???? ?? ?? ??}} 0 __Trong?0 Scottia ???? ?? ?? ?_? naSan v?n ??ng Wembley (Lords)
Ng??y 22 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>Croatia 3 __Trong?11 Scottia ???? ?? ?? ?_? naT??nh tr?ng Hampden (Glasgow)
Ng??y 22 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>Jes??? ?? PYP ?i?n tho?i Checa 0 __Trong?11 AnhSan v?n ??ng Wembley (Lords)

T?n d?ng l?i th? c?a Eurocopa 2021 v?? c??c ?u ??i Discub trong Canes APOSTAR MI?N PH??. Somecpeptpy v?i!

L?ch v?? Horarios | Nh??m v??

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 14 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>SYO 11 __Trong?2 Slovaky Slovaky SlopeSan v?n ??ng Krestovski (San Petersburg)
Ng??y 14 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>???E Ti??u ?? 0 __Trong?0 SUCartuja (Sevilla)
Ng??y 18 th??ng 6 n?m 2021, 15: 0 _day?/td>? ?? t? ?? Th?y ?i?n 11 __Trong?0 Slovaky Slovaky SlopeSan v?n ??ng Krestovski (San Petersburg)
Ng??y 19 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>???E Ti??u ?? 11 __Trong?11 Ba Lan ??Cartuja (Sevilla)
Ng??y 23 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>?? ?tt? ?? eslovakia 0 __Trong?5 Espa Sypa ~ ?? ??Cartuja (Sevilla)
Ng??y 23 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>? ?? t? ?? Th?y ?i?n 3 __Trong?2 Ba Lan ??San v?n ??ng Krestovski (San Petersburg)

L?ch v?? Horarios | Nh??m f

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 15 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>Jony 0 __Trong?3 B? ???o Nha ?? t ?? pac? ??Puskrow ar c?a b?n
Ng??y 15 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>?? Frand 11 __Trong?0 Syose QomemiaAllianz Arena (Mev?ich)
Ng??y 19 th??ng 6 n?m 2021, 15: 0 _day?/td>Jony 11 __Trong?11 Nghi??n c?u c?a FrancightsPuskrow ar c?a b?n
Ng??y 19 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0 _day?/td>ectionful ?? tection. 2 __Trong?4 Syose QomemiaAllianz Arena (Mev?ich)
Ng??y 23 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>ectionful ?? tection. 2 __Trong?2 Nghi??n c?u c?a FrancightsPuskrow ar c?a b?n
Ng??y 23 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0 _day?/td>??? b?n l?? 2 __Trong?2 ???i ??Allianz Arena (Mev?ich)

Cruces | Ng??i ch?i Eurocopa c?a Eurocopa

V?? ch??ng c?? th? l??m cho ch??ng, gi? c?a c??c Eurocopa 2020/2021 n??y cho ph??p ch??ng t?i t?n h??ng t?ng ph?n c?a vi?c ??t alt n?m trong c??c nh??m. Quisto T?i c?? mu?n tr? th??nh m?t ng??i ??c v?? ??c ho?c Tay Ban Nha c?a tr?n ??u ? Ba Lan ? Sevillian? Nh?ng ?i?u t?t nh?t trong t?t c? l?? ph?m vi c?a ng??y 26 th??ng 6? ? a? Kh?ng ph?i l?? t?t nh?t! Cau h?i M?t l?ch m?? t?i ?? chu?n b? cho b?n nh?ng c??i ranh c?a nh?ng k? t? s??ng c?a Eurocopa 2021. Recuenter, ?? Sololololololol Coedra!

L?ch v?? Horarios | Octavos cu?i c??ng? Eurocopa

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 26 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0?? ???? ??? ??? B??nh m?? choJohan Cruyff Arena (Sindwentestdam)
Ng??y 26 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0?????? Y vs AustriaSan v?n ??ng Wembley (Lords)
27 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0SYOPuskrow ar c?a b?n
Ng??y 27 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0SYOCartuja (Sevilla)
Ng??y 28 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0Croatu? ?? Croatia vs ESPA log? ? ~San v?n ??ng Parchen (Copen Was)
Ng??y 28 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0? Frande vs ??he S??iza S??ihe S??iheArena Naredoonal? (Bucarest)
Ng??y 29 th??ng 6 n?m 2021, 18: 0Esosowory asosomy ?l?i ??I ??I ??I ??I ??I B??nh m?? cho v??o th? m??i b?nSan v?n ??ng Krestovski (San Petersburg)
Ng??y 29 th??ng 6 n?m 2021, 21: 0? ?? Tectionful ?? Th?y ?i?n vs Ukrainia t?t nh?tT??nh tr?ng Hampden (Glasgow)

L?ch v?? Horarios | Chung k?t cu?i c??ng

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 2 th??ng 7 n?m 2021, 18: 0~San v?n ??ng Krestovski (San Petersburg)
Ng??y 2 th??ng 7 n?m 2021, 21: 0~Allianz Arena (Mev?ich)
Ng??y 3 th??ng 7 n?m 2021, 18: 0~OLO ol í Mistics of Bak??re (BAK H??nh ?nh)
Ng??y 3 th??ng 7 n?m 2021, 21: 0~San v?n ??ng Olo Jolo} San v?n ??ng La M? (Roman)

L?ch v?? Horarios | B??n k?t ?e? Eurocopa

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 6 th??ng 7 n?m 2021, 21: 0~San v?n ??ng Wembley (Lords)
Ng??y 7 th??ng 7 n?m 2021, 21: 0~San v?n ??ng Wembley (Lords)
Eurocup 2020 Trophy b? ho?n l?i l??c 2021
Flikr ?? Marco Verch (CC BY-SA 4.0)

Trong khi n?? s? ??n Eurocopa, ? puedes echar m?t quan ?i?m Truy c?p th? thao!!

L?ch v?? Horarios | Cu?i c??ng ?? Eurocopa 2021

HorarioCU?C THI ??USede
Ng??y 11 th??ng 7 n?m 2021, 21: 0~San v?n ??ng Wembley (Lords)

SYO

N?u m?t c??i g?? ??? ?? v??t qua l?ch s? c?a l?ch s? c?a gi?i ??u n??y ? ?ay, adem !!! s? ??t h?n n?? 12 th??nh ph? c?? san v?n ??ng t??ng ?ng c?a h? Nh?ng ng??i ph?c v? ? ?ay?

ch? ng?i v?i ph?m ch?t cu?i c??ng | giai ?o?n c?a c??c nh??m

Johan Cruyff Arena (Sinence)

N?? ???c kh??nh th??nh v??o n?m 1996, l?? san v?n ??ng chau ?u ??u ti??n c?? day th?ng? C??c madridistas kh?ng nghi ng? g?? v? vi?c san v?n ??ng n??y s? ???c s?p x?p b?i v?? ??? l?? ??i c?? y th?c c?a ??i Blanke c?? d?u hi?u l??n b??n c?nh Sptima v??o cu?i chau ?u trong tr?n chung k?t n?m 1998 ??n tr?n ??u c?a thanh ni??n Tur Tur Tur Tur Tur Tur TUR. T?i ?? c?? ch? ng?i trong Eurocopa de bive c?a Beautiful m?i n?m 2000. T? th??ng 10 n?m 2017, san v?n ??ng c?a qu?? kh? v?i denoci??n denoci??n hi?n t?i c?a anh ?y ?? vinh danh Mmetic Johan Cruyff.

Johan Cruyff aren
O Wikimedia ?? Connix (CC BY-SA 4.0)

D?u hi?u th?ng tin:

 • Cup v?? Supercopa de Espa, Espa.
 • C?ng su?t: 60.000 kh??n gi?.
 • Phan lo?i ??o lu?t atureagy UEFA UEFA Juafaea

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 13 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | SYO
 • Ng??y 17 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | SYO
 • Ng??y 22 th??ng 6 n?m 2021, 18:00 | SYO
 • Ng??y 26 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i | Octavos cu?i c??ng: 2 th??ng 8 Nh??m A vs 2 o Nh??m B

Cartuja (Sevilla) ??

M?t san v?n ??ng c?a Apladelia Hora, ng??i ?? tranh lu?n v? nh?ng h?n ch? ???c ??p ??t, thay th? cho t??i kho?n nh?? th? c?a San Mam é s de Bildbao. M?t san v?n ??ng ???c ??i x? b?ng ni?m vui l?n c?a san v?n ??ng trong l?a ch?n l?a ch?n n??y l?? Spainla v?? b?n ?? ???c chuy?n ??i, th?a nh?n ? ?ay v? ??a ?i?m c?a Eurocopa 2021 n??y, trong nh?? b??n c?nh nh?? c?a Facebook L?a ch?n ch??nh th?c. Fairyo Real Phodeci l??m ?n Espa ? ola c?a f facebook.

Cartuja, tr? s? c?a Tay Ban Nha ? Eurocup 2021
O Wikimedia ?? Discober (CC BY-SA 4.0)

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 14 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 |???? ?? espa?o vs sweds ?? t
 • Ng??y 19 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | Esosowory in?a vs polonia ? ect??
 • Ng??y 23 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i |???M t to the vs vs spakia ? t to ?
 • Ng??y 27 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | Octavos cu?i c??ng: 1 o Nh??m BS 3ong nh??m t?t nh?t A/D/E/F

Arena's arenainiononeing? (Bucarest) ??c ??

B?t c? ai c?? m?t sitball t? Eurocopa 2020 n??y ???c c?y gh??p ??n n?m 2021 ??t ???c bi?t ??n. Tuy nhi??n, ??u tr??ng qu?c gia c?a Bucarest l?? m?t san v?n ??ng hi?n ??i v?? chu?n b?. N?? ???c t? ch?c b?i c??c s? ki?n l?n, l?? Li??n ?o??n chau ?u n?m 2012, gi?a Madrid v?? Cau l?c b? th? thao c?a Bibilbao.

??u tr??ng qu?c gia de Bucharest
O Wikimedia ?? Romrowrowlay (CC BY-SA 4.0)

D?u hi?u th?ng tin:

 • Tr? s? ch??nh th?c c?a Bucarest Steaua.
 • C?ng su?t: 55,634 kh??n gi?.
 • Trang phan lo?i UEFA UEFA CESA EFIA APREAGE??? ? ??? ection

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 13 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i | ? ???? ??o vs macedonia del norte ? ? ? ?
 • Ng??y 17 th??ng 6 n?m 2021, 15:00 | ? ?? Ti??u ?? ?? Ukrainia vs Macedonia c?a B?c ?
 • Ng??y 22 th??ng 6 n?m 2021, 18:00 | Tration vs Austria
 • Ng??y 28 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | Octavos cu?i c??ng: 1 o Nh??m BS t?t nh?t 3 o Nh??m A/B/C

Puskas Arena (Budapest)

???c xay d?ng tr??n san v?n ??ng c? Ferenc Pusk ? ?ay, c??c puskas ???c ch?n m?t c??ch c?? y th?c ?? ???c UEFA ch?n l?? m?t tr?? ch?i c?a c??c giai ?o?n 2021 giai ?o?n 2021 ?ay l?? m?t th??nh t?u l?? m?t y ngh?a tri?n khai c?a m?t ph?n c?a d?u hi?u li??n ?o??n, t?i l?? Panya Magnet c?? m?t t??nh hu?ng m?? b?n ?ang ? ?ay v?i ph?n c??n l?i c?a Eue v?? Tampoco c?? m?t ??i tuy?n qu?c gia m?nh m?.

Puskas Arena, tr? s? c?a c??c tr?n ??u Euro 2020
O Wikimedia ?? OD h??nh ?nh (CC BY-SA 4.0)

D?u hi?u th?ng tin:

 • Tr? s? ch??nh th?c c?a s? ???i t??i tr? t??i ch??nh qu?c gia c?a Hunggr í a.
 • Dung l??ng: 67.215 Phong c??ch.
 • Phan lo?i ??o lu?t atureagy UEFA UEFA Juafaea

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 15 th??ng 6 n?m 2021, 18:00 |?? Hunger vs B? ???o Nha> o
 • Ng??y 19 th??ng 6 n?m 2021, 15:00 | ? tection vs francia cu?n s??ch.
 • Ng??y 23 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | ectionful ???? ps francia s??ch ?W le ? ?P?? ?P??
 • Ng??y 27 th??ng 6 n?m 2021, 19:00 | Octavos cu?i c??ng: 1 o Nh??m C so v?i nh??m 3 nh??m t?t nh?t D/E/F.

Parchen Stoon (Copenha) Juetuse ?? ect

???c xay d?ng v??o n?m 1992, t?i c?? th? n??i r?ng c?ng vi??n trong tr??ng ch? l?? khi s? l?a ch?n m?? b?n s? ???c l?a ch?n b?i Conseg??eday c?a ?an M?ch l?? thi??n t??i ch??nh c?a anh ta, Eurocopa c?a n?? l?? nh? nhau. Ch??ng ta c?? th? n??i r?ng ch??ng ta s? tr? th??nh m?t trong nh?ng nh?? b?p m sedes m k

Parken Stadion, tr? s? ch??nh th?c trong Euro 2020
Wikimedia ?? Thue C. LeBrandt (CC By-SA 4.0)

D?u hi?u th?ng tin:

 • Tr? s? ch??nh th?c c?a FC Copenn.
 • C?ng su?t: 42.305 ngo?n m?c.
 • Trang phan lo?i UEFA UEFA CESA EFIA APREAGE??? ? ??? ection

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 12 th??ng 6 n?m 2021, 18:00 | ? ?? Dinamarra vs Ph?n Lan> Ph?n Lan> ?? ??y
 • Ng??y 17 th??ng 6 n?m 2021, 18:00 | ? ?? T? ?? Dinamarra vs BS BS BS BS Q?? ????
 • Ng??y 21 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 |?? ???? ?? Nga
 • Ng??y 28 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i | Octavos cu?i c??ng: 2 o Nh??m D 2 o Nh??m E

Hampden (Glasgow) Jes?? ????}} ~ B??nh m?? cho.

Hampper Park l?? m?t ng?i ??n c?a Financy. Trong l?ch s? th? 116 c?a m??nh, ng??i ??i di?n cho m?t b? c?a pr?xima Eurocopa n?m 2021 v?? anh ta th?y r?t nhi?u m?n th? thao v?? tambi? Tr??n kh?p ng??y h?m nay, Sgue ?? ph? tr??ng s? tham d? trong m?t b?a ti?c ch??nh th?c, khi 149,415 Almas hi?n di?n v?i s? hi?n di?n c?a m?t c?nh vs England v??o n?m 1937. C?p ?? c?a Roll Stones, U2, Coldplay ho?c Mwne c?a Zidary trong tr?n chung k?t c?a The Chung k?t Gi?i v? ??ch n?m 2002.

N?i th?t c?a San v?n ??ng C?ng vi??n Hampden Glasgow, tr? s? t?i 2020 Eurocup
O Wikimedia ?? V & A Dubish (CC BY-SA 4.0)

D?u hi?u th?ng tin:

 • Tr? s? ch??nh th?c c?a C?ng vi??n Queendays
 • C?ng su?t: 51.866 kh??n gi?.
 • Trang phan lo?i UEFA UEFA CESA EFIA APREAGE??? ? ??? ection

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 14 th??ng 6 n?m 2021, 18:00 |???? ?? ?? ?l?? es escocia vs pss
 • Ng??y 18 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i | ? Croatia vs 2
 • Ng??y 22 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | Esocon?
 • Ng??y 29 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | Octavos cu?i c??ng: 1 o Nh??m EVS Nh??m 3ong t?t nh?t A/B/C/D/C/D/C/D/C/D/C/D/D/D

Gh? trong tr?n chung k?t | giai ?o?n c?a c??c nh??m

Nh?? n??c í mpoics c?a BAK Facebook (BAK Facebook) ???? ?? ??

C??c san v?n ??ng kh??c v?i ??t th? h?n coedihihit m?t ng??i n??y trong Euro 2021 n??y. Trong Eurocopain?? n??y lu?n c?? 3 trong s? 3 giai ?o?n c?a nh??m v?? m?t trong quy cu?i c??ng.

Bak, tr? s? c?a m?t tr?n ??u t? k?t 2021
O Wikimedia ?? Nibli95 (CC By-SA 4.0)

D?u hi?u th?ng tin:

 • Tr? s? ch??nh th?c c?a vi?c ch?n t?i xu?ng Finac??ebaiy Shot.
 • C?ng su?t: 69,870 kh??n gi?.
 • Trang phan lo?i UEFA UEFA CESA EFIA APREAGE??? ? ??? ection

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 12 th??ng 6 n?m 2021, 15:00 |???? ?? ?? ???? o dove
 • Ng??y 16 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i | Esosowory Turquo Turquo vs Galoes ????? ?? ???} is
 • Ng??y 20 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i | ? ?R?? vs d?u hi?u Turquo c?a ki??m
 • Ng??y 3 th??ng 7 n?m 2021, 18:00 | 1 l?n ch?i cu?i c??ng.

San v?n ??ng Crestovski (San Petersburg) ?? ??

San v?n ??ng th?c t? c?a Zinit ???c m? ??c tr??n Facebook, ng??i ?ang trong m?t t??n d?ng tuy?t v?i, ??o Krestovski, Dentro c?a m?t th??nh ph? gay ?n t??ng khi St. Petersburg. M?t khung ban ??u cho pr??ctical c?a t??i ch??nh. V?? ??? l?? nh?ng g?? t?i mu?n, h??ng ??i l?? th?i ?i?m c?a anh ?y l?? Stadios c?a M??a Mb??as Stodios Dreams and Sums cho Cerpes trong nh?ng tr?i nghi?m qu?c t? sau ?ay, Jede c?a Li??n minh 2018, World Cup Cup, sau m?t sitball x??c ??nh. Tambi é n acoger?? tr?n chung k?t c?a c??c nh?? v? ??ch trong

San v?n ??ng Krestovski, ??u tr??ng Zenit c? t? St. Petersburg
O Wikimedia ?? A.Savin (CC BY-SA 4.0)

D?u hi?u th?ng tin:

 • Tr? s? ch??nh th?c c?a vi?c ch?n t?i xu?ng Finac??ebaiy Shot.
 • C?ng su?t: 70.000 kh??n gi?.
 • Phan lo?i ??o lu?t atureagy UEFA UEFA Juafaea

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 12 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | SYO
 • Ng??y 16 th??ng 6 n?m 2021, 15:00 | ? ? Ph?n Lan vs Nga _ Nga
 • Ng??y 21 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | Ph?n Lan vs BS BS BRE
 • Ng??y 14 th??ng 6 n?m 2021, 18:00 | ? ???? Ti??u ?? vs Eslovakia ??
 • Ng??y 18 th??ng 6 n?m 2021, 15:00 | ? tectionk ?? vs Slovakia ??
 • Ng??y 23 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i | ? T ??
 • Ng??y 29 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i | Octavos cu?i c??ng: 1 o Nh??m D 2 o Nh??m F
 • Ng??y 2 th??ng 7 n?m 2021, 18:00 | 1 l?n ch?i cu?i c??ng.

Ool Opland (Roma) Snow Snow.

L?ch s? th? thao n??i chung v?? ho??n h?o trong t? nhan t? nhan, Muss Ventos c?a Olpepepke Rom Lomomome OL Games 1960 n?m 1960, tr?n chung k?t c?a World Cup c?a ??t n??c Y, v??o n?m 2009. l?p cho l?p cho phe ph??i qu?c t?.

San v?n ??ng Ol í MPICO, m?t trong nh?ng tr? s? c?a t? k?t Eurocup 2021
O Wikimedia ?? Gary Denhan (CC By-SA 4.0)

D?u hi?u th?ng tin:

 • Tr? s? ch??nh th?c c?a S.S. Lazio v?? c?a A.S. Roma.
 • C?ng su?t: 72.700 kh??n gi?.
 • Trang phan lo?i UEFA UEFA CESA EFIA APREAGE??? ? ??? ection

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 11 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 |???? Turke Turke A Vs Italy
 • Ng??y 16 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 |???? ?? italy vs ?
 • Ng??y 20 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i |???? ?? M?t cau th?n ch?? c?a ng??i Y ????
 • Ng??y 3 th??ng 7 n?m 2021, 21:00 | 1 l?n ch?i cu?i c??ng.

Allianz Arena (Maranich) ?o

???c bi?t ??n ph? bi?n l?? than cay c?? th? v??t qua ???c cho Facebook ng??y nay, Allianz Arena l?? m?t san v?n ??ng hi?n ??i nh?ng n?? ?? l?? Ic??nico trong th? k? 21 n??y. ADEM !!! Ch??ng t?i c?ng ? ?ay ???ng k? trong Allianz bay gi? l?? tr?n chung k?t cu?i c??ng c?a Eurocopa 2021?

San v?n ??ng Allianz Arena t? Munich, tr? s? c?a m?t trong c??c tr?n ??u t? k?t c?a Euro 2021
o wikime ??

D?u hi?u th?ng tin:

 • Tr? s? ch??nh th?c c?a The Bayern of M Bills.
 • C?ng su?t: 75.000 kh??n gi?.
 • Trang phan lo?i UEFA UEFA CESA EFIA APREAGE??? ? ??? ection

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 15 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | ? Frans ??c v?? ??c
 • Ng??y 19 th??ng 6 n?m 2021, 6:00 t?i | ectionful ???? psledia tr?? ???a ?ct,
 • Ng??y 23 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | ? ?? ??c vs hungery ?? tection.
 • Ng??y 2 th??ng 7 n?m 2021, 21:00 | 1 l?n ch?i cu?i c??ng.

Tr? s? ch??nh | Eurocopa cu?i c??ng

Tr?m c?a Wemboy (Londes) Pain ??l ~ Givinggiving

San v?n ??ng Wembley ?? ???c ??a ??n gi?i th??ng t?t trong nh?ng vi?c c?n l??m trong 2020 2020 2020 2021. V?? ??? l?? san v?n ??ng c?a san v?n ??ng Theznonense VA ??n c??c tr?n b??n k?t tuy?t v?i. Ph??t tri?n b?i ki?n ??tr??c s? n?i ti?ng Norm Foster, c?ng l?? m?t t??ng ???i tuy?t v?i ?? ???c t??i tr? trong Pao Sport l?? Sport the Light.

San v?n ??ng Wembley ? London, tr? s? c?a Chung k?t Eurocup 2021
O Wikimedia ?? MGA73BOT2 (CC BY-SA 4.0)

D?u hi?u th?ng tin:

 • Tr? s? ch??nh th?c c?a vi?c l?a ch?n Finac??egball c?a Anh.
 • C?ng su?t: 90.000 kh??n gi?.
 • Phan lo?i ??o lu?t atureagy UEFA UEFA Juafaea

C??c v? k?ch trong tr? s? n??y trong Eurocopa 2021:

 • Ng??y 13 th??ng 6 n?m 2021, 15:00 | Esosowory assosour ???? c?? t?i xu?ng
 • Ng??y 18 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | Esosolechingo ?[???_ ????}} ??a ra ph?m vi l??m nh?t ?? ???? nh?ng
 • Ng??y 22 th??ng 6 n?m 2021, 21:00 | Esosowory Propustic Checa vs England ~
 • Ng??y 6 th??ng 7 n?m 2021, 21:00 | 1 tr?n ??u b??n k?t.
 • Ng??y 7 th??ng 7 n?m 2021, 21:00 | 1 tr?n ??u b??n k?t.
 • Ng??y 11 th??ng 7 n?m 2021, 21:00 | Chung k?t Eurocopa